Schooladvies niet verplicht omhoog na goede Cito-uitslag

Nu van de meeste kinderen in groep 8 de score op de eindtoets bekend is, leggen scholen en ouders die uitslag naast het eerder afgegeven schooladvies. Bij een hogere Cito-score dan verwacht kan het schooladvies immers naar boven worden bijgesteld. Een hogere Cito-score geeft echter niet automatisch recht op een hoger schooladvies.

Heroverwegen schooladvies is verplicht bij hogere Cito-score, bijstellen niet

Nu de uitslag van de Cito-toets bekend is, klinken de eerste signalen van ouders die aankondigen ‘verhaal’ te gaan halen bij de basisschool. Ze menen dat hun kind door zijn of haar mooie Cito-score recht heeft op een hoger schooladvies. Dat is dus niet zo. Het enige waartoe de basisschool verplicht is, is om het schooladvies te heroverwegen als een kind een hogere score dan verwacht heeft gehaald op de eindtoets. In overleg met de leerling en zijn of haar ouders kan de school het advies dan naar boven bijstellen. Het sleutelwoord in de vorige zin is ‘kan’. De school kan namelijk ook, goed geargumenteerd, besluiten om het oude advies te handhaven.

Vorig school­jaar leidde een hoge Cito-score maar in 1 op de 6 gevallen tot een schooladvies. Als het aan Jet Busse­maker, min­is­ter van Onder­wijs, ligt, wordt de Cito-score lei­dend voor het schoolad­vies. Ze gaf ze onlangs aan nog voor vol­gend jaar de wet te willen wijzi­gen. Een Cito-score die hoger is dan het oordeel van de leraar moet dan zwaarder gaan wegen. Besluit de basiss­chool nu om het advies niet naar boven bij te stellen, dan is de school ver­plicht om dit besluit te motiv­eren, bij voorkeur ook in een gesprek met de oud­ers en de leer­ling.

Middelbare school moet leerling toelaten op hoger niveau

Als het schooladvies naar aanleiding van de Cito-score naar boven wordt bijgesteld, is de middelbare school ook verplicht je kind te accepteren op het nieuwe niveau. De school mag je kind dus niet weigeren omdat er vanwege het oorspronkelijke schooladvies twijfel is of je zoon of dochter het niveau wel aankan.

Nooit een lager schooladvies

De uitslag van de Citotoets (of van de eindtoetsen IEP en Route8) geldt als een tweede gegeven bij het schooladvies dat in februari is afgegeven. De uitslag op de eindtoets mag niet gebruikt worden om het schooladvies naar beneden bij te stellen, ook niet als de score lager uitvalt dan verwacht. Het is nog niet bekend hoeveel toetsadviezen dit jaar hoger of juist lager zijn uitgevallen dan het schooladvies. Percentages kunnen pas gegeven worden als alle basisscholen hun toetsgegevens hebben ingevoerd in de registratiesysteem waarin ook de schooladviezen staan. In het schooljaar 2014-2015 sco­orde een kwart van alle leer­lin­gen hoger dan het advies dat de basiss­chool had gegeven.

Cito-score 2016 iets hoger, schooladvies gelijk

Dit jaar behaalden de leerlingen gemiddeld een standaardscore van 534,9 op de Centrale Eindtoets (de voortzetting van de oude Cito-toets). Het brugklastype dat het beste past bij deze standaardscore is gemengde/theoretische leerweg en havo. Hoewel de gemiddelde Cito-score in 2015 dus iets hoger was, is er geen hoger niveau-advies in de uitslagen te zien: ongeveer evenveel leerlingen hebben een advies voor vmbo, havo of vwo gekregen als in voorgaande jaren.

Gemiddelde Cito-score:

  • 2016: 534,9
  • 2015: 535,3
  • 2014: 534,9
  • 2013: 535,1
  • 2012: 535,5
  • 2011: 535,5

 

Ruim 143leerlingen hebben in 2016 de Centrale Eindtoets gemaakt. In totaal hebben ruim 6850 leerlingen de maximale standaardscore van 550 behaald. Niemand maakte de toets foutloos. Vier kinderen hadden slechts één fout. De Centrale Eindtoets is op ongeveer 80 procent van de basisscholen afgenomen. Op de andere scholen is de eindtoets van IEP of Route8 gemaakt. De gemiddelde uitslag van die toetsen is niet bekend gemaakt.

link naar bron

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *